Ak si želáte reklamovať tovar, stiahnite si tento reklamačný formulár, vytlačte, vyplňte a spolu s tovarom zašlite na našu adresu. STIAHNUŤ TU

 Reklamačný protokol

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno: Schumann & Berthold spol, s r.o.
Ulica a číslo: Viničná 4
Mesto a PSČ: Bratislava- Devín, 841 10
IČO: 35694491
Telefón: 0911 755 688
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:  
Ulica a číslo:  
Mesto a PSČ:  
Telefón:  
E-Mail:  

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.shop.schumann.sk

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  
Zo dňa:  
Číslo faktúry:  
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):  

 

Dôvody reklamácie:
 

 

 

 

 

    V ...................................... Dňa ..........................                                 ....................................

                                                                                                                 Meno priezvisko (podpis)  

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku

 

Ak si želáte reklamovať tovar, stiahnite si tento reklamačný formulár, vytlačte, vyplňte a spolu s tovarom zašlite na našu adresu. STIAHNUŤ TU